Kaupangprosjektet inviterer til opplevelser på stedet.

Visit the English website
Frøys vikinger

FRØYS VIKINGLIV
Gratis for alle unge, fra 9 år og oppover

Bueskyting, slynging av bånd og pizza og is til alle som kommer før kl. 12:30.


Alle får skyte med pil og bue og alle kan slynge seg et bånd på vikingvis.

Pizza og is til alle som kommer før kl. 12:30


Kaupangprosjektet takker grunneier og myndigheter for velviljen.
Oppdatert 26. juli 2021
Bilder: KaupangprosjektetKaupangprosjektet har flere opplevelser for barn og unge. Se forsiden.
Hus som i vikingbyen og mange spennende funn på flere store gravfelt.

Tilbake til forsiden
Denne siden er oppdatert 24. juni 2021.